COLOFON

Mplus Software
Voorstreek 77
8911 JL Leeuwarden
Tel. 058 21 57 000
Fax. 058 21 21 256
info@mplussoftware.nl
WMS

Paktafels en Expeditie
 

Mplus Software WMS

M+ WMS voorziet in het aansturen van de inpaktafels en het verzenden van de goederen. Het programma geeft aan welke orderbatch de inpakker moet kiezen. De inpakker kiest de betreffende pickkar met goederen uit, die reeds in een buffer-zone gereed staat om ingepakt te worden. De inpakker ziet op het beeldscherm welke goederen hij van de kar moet pakken en moet inpak-ken. Is een doos gereed, dan wordt deze voorzien van een identificatie-sticker: een barcode-sticker die auto-matisch door het programma wordt gegenereerd. Vervolgens plaatst de inpakker de ingepakte goederen op een lopende band die deze vervoert naar de expeditie-afdeling.

Proces versnelling door structuur!

paktafels en Expeditie

Weegtafels Automatisch wegen
De barcode op de ingepakte goede-ren wordt bij de expeditie gescand en het gewicht wordt automatisch geregistreerd. Het programma maakt de verzendsticker aan volgens het protocol van de expediteur. Allerlei extra opties als aantekenen of verze-keren behoren tot de mogelijkheden.

Tijd- en kostenregistratie
De tijd die nodig is om goederen te picken, in te pakken en te versturen wordt door het programma geregistreerd. Tevens de kosten van embal-lage en de tijdsduur van opslag, waardoor een uitstekende registratie gemaakt kan worden van wat het logistieke proces voor een bepaald artikel of voor een bepaald project heeft gekost. Of nu deze diensten voor derden of voor de eigen organisatie gedaan worden, in beide gevallen zijn deze management-gegevens relevant voor een goede kos-ten/baten-analyse.
Het inpakken van de producten
Electronisch voormelden
Zijn alle goederen bij de expeditie van een verzend-sticker voorzien, dan kan de totale verzending electronisch worden voorgemeld bij de diverse expediteurs.

Tracking en tracing
Het hele orderproces van opdracht tot uitlevering, het picken, inpakken en verzendklaar maken en het aan-bieden bij de expediteur is door de administratie te volgen. Is een order o verzonden dan is in het programma bekend, wanneer en bij welke expediteur en onder welk verzendnummer de goederen zijn aangeboden. Daar-door ontstaat een optimale manier van tracking en tracing.


Mplus Software  © 2004  |   Contact   |   Disclaimer