COLOFON

Mplus Software
Voorstreek 77
8911 JL Leeuwarden
Tel. 058 21 57 000
Fax. 058 21 21 256
info@mplussoftware.nl
WMS

Paktafels en Expeditie
 

Mplus Software WMS

Mplus Warehouse Management Systeem beheert optimaal uw magazijnlocaties, uw goederen en al uw logistieke processen als inslag, opslag, uitslag, inpakken en verzenden. De opzet daarbij is het maximaal reduceren van foutpick en het minimaliseren van de tijd die nodig is voor picken, inpakken en verzenden. Dit wordt gerealiseerd door orderbatching, het volgen van een optimale pick-route en door een zeer efficiënte manier van inpakken en verzenden.

Eenvoud is de kracht!

Inslag, Opslag en uitslag

Totale magazijn beheer Inslag
Inslag van goederen geschiedt door het registeren van een inkooplevering of retourlevering. Binnen een levering krijgt elk artikel één of meerdere unieke inslagnummers. Aan dit nummer kunnen gegevens worden gekoppeld, zoals expiratiedatum, productienummer, charges enzovoort. Waar het artikel zich later ook bevindt, u kunt altijd het unieke inslagnummer ervan raadplegen met de bijbehorende gegevens.

Optimaal beheer
Opzet van de programmatuur is om optimaal locatiebeheer te kunnen realiseren. Dat betekent zo weinig mogelijk lopen bij replenishment en orderpick, terwijl u optimaal gebruik maakt van uw magazijnlocaties.

Locatietoewijzing
Voor elk artikel kunnen voorkeurslo-caties worden aangewezen. Wanneer bij een inslag de goederen op locatie gezet worden laat het programma de huidige en de voorkeurlocaties zien, waarna uit één van deze (of uit de dichtstbijzijnde) locaties gekozen kan worden.

Dynamisch
Op basis van ABC-analyse kunnen snellopers op een gunstige locatie worden gezet. Door volumeberekening, verplaatsing en eventuele samenvoeging wordt een optimale opslag gegarandeerd. Vanuit het programma komt men zo tot een ideale vorm van voorraadbeheer. Replenishment. Door scheiding te maken tussen bulk- en picklocaties biedt het programma de mogelijkheid van automatische replenishment. Een picklocatie kan zowel bestaan uit een pallet- als een legbordlocatie. Wanneer een artikel onder zijn minimale pickvoorraad komt, zal het programma tot een replenishmentvoorstel komen.

Besteladvies
Wanneer algemene minimum- en maximumvoorraadposities zijn ingevuld, kan het programma ook een besteladvies geven. Orderbatching Door diverse orders te batchen tot % één pickopdracht kan aanzienlijke tijdbesparing plaatsvinden. Een batch wordt dan bij de paktafels weer uitgesplitst in de diverse orders die in de orderbatch aanwezig waren. Manco's worden onmiddellijk herkend, waardoor vroegtijdig een beslissing kan worden genomen of een bepaalde order gedeeltelijk moet worden uitgeleverd of moet blijven wachten tot de order volledig kan worden uitgeleverd.

Expeditie Paktafels
Vanuit de programmatuur kan de inpakafdeling worden geautomatiseerd.

Tijdregistratie
Om te kunnen komen tot een goede kosten registratie is er als extra optie de mogelijkheid van een tijd- en materiaal registratie.

Expeditie
Een extra optie is de afhandeling van de expeditie. Door middel van barcode vindt orderherkenning plaats en kunnen via het protocol van de expediteur paklijsten en stickers worden aangemaakt.

Raadplegen
Per locatie kan onmiddellijk worden gezien welke artikelen en welke aantallen er liggen. En per artikel kan men direct zien op welke locaties deze artikelen zich bevinden.

Historie
Per locatie, per artikel en per inslag kan per jaar de volledige historie worden bekeken.

Interne verplaatsing en replenishment
Op basis van maximale en minimale aantallen per artikel en per picklocatie stelt het programma automatisch voor welke goederen vanuit de bulk naar de pick gereplenished moeten worden. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid goederen intern te verplaatsen.

Automatisch aanmaak verzendsticker Uitslag van goederen
Uitslag van goederen vindt plaats door middel van orders. Orders zijn gekoppeld aan een opdrachtgever en aan de relatie voor wie de goederen zijn bestemd. Orders kunnen op naam van de relatie, per nummer, vanaf nummer en per opdrachtgever worden bekeken en geprint.

Orderbatching
Voor optimale uitslag bestaat de mogelijkheid van orderbatching. Goederen van diverse orders worden door middel van een orderbatch op een pick-kar verzameld en per order vervolgens ingepakt en uitgeleverd. Van uitte leveren goederen worden pakbonnen aangemaakt. Een pakbon is altijd gekoppeld aan een uniek ordernummer. Van een order kunnen bij manco's meerdere leveringen (pakbonnen) aangemaakt worden.

Historie
Elke handeling wordt in een historisch verslag vastgelegd en kan per inslag, per uitslag, per artikel, per locatie en per opdrachtgever worden bekeken. Zo kan men vanuit een inslag de goederen volgen door het magazijn en tevens zien via welke uitslagen de goederen het magazijn hebben verlaten en naar welke adressen ze zijn verstuurd.

Optioneel
Volumeberekening per orderbatch, gewichtsberekening per pakbon, kostenberekening van tijd en emballage, picken via radiofrequentie.

Kosten
Door de efficiënte wijze van opslag, minimale tijden van picken, inpakken en verzenden en de reductie van fouten door diverse controles vindt een dusdanige kostenreductie plaats, dat M+ WMS in de regel binnen een korte tijd zichzelf terugverdient en na deze terugverdientijd extra resultaat voor uw bedrijf oplevert.


Mplus Software  © 2004  |   Contact   |   Disclaimer